Onze visie


De hedendaagse maatschappij is erg individualistisch ingesteld. We leven jachtig en de digitale wereld neemt steeds meer plaats in. Hierdoor bewegen we minder en zijn er minder gezamenlijke activiteiten. Breng je focus terug naar jezelf en voel…. Wat zingt je hart, welk lied dwaalt door je gedachten … ?

Au3 Smits Music is een stichting die met muziek voor iedereen in de maatschappij iets wil betekenen. Het samen delen van de beleving van muziek vinden we erg belangrijk. We vinden dat jong, oud, gezond, ziek, arm, rijk, kortom iedereen muziek kan beleven en muziek mag maken en leren. We zoeken de verbondenheid en bieden dit door middel van muziek. Onze activiteiten zijn laagdrempelig en zodoende voor veel mensen toegankelijk.

De een bespeelt graag een instrument, de ander zingt graag of leeft zich uit tijdens een dans. Weer een ander luistert naar, beweegt op of kijkt graag naar muziek. Dit kan bij onze stichting. Of je nu talent hebt of gewoon plezier beleeft aan muziek.

Met muziek leer je talenten ontdekken, te ontwikkelen en je emoties te ervaren op een natuurlijke en vooral leuke manier. Stichting Audrey Smits Music is er voor iedereen: het is geen muziek school maar een plezierige ontspannen “plek”, waar iedereen zichzelf mag en kan zijn en ‘resultaat’ niet altijd bovenaan staat.